Phạm Văn Huỳnh

Phạm Văn Huỳnh

Tiến sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Gia cố nền đất yếu bằng cọc đất xử lý nền đất yếu ô tô
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2009
  Cấp Trường
 • 2
  Giải pháp tính toán gia cường nền đất yếu bằng cọc đất áp dụng cho vùng đồng bằng song Cửu Long
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010
  Cấp Trường
 • 3
  Xây dựng mô hình tính toán cọc đất gia cường nền đất yếu áp dụng cho mặt đường cứng ô tô – sân bay
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
  Cấp Trường
 • 4
  Tương tác cọc cát – nền xử lý nền đất yếu công trình cầu đường
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2012
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Xác định chuyển vị của nền đất gia cố bằng trụ đất xi măng chịu tác dụng của tải trọng công trình
  2014
  TC Cầu đường Việt Nam, 6/2014
 • 2
  Nghiên cứu xác định sức chịu tải của nền đất gia cố bằng trụ đất xi măng áp dụng cho công trình xây dựng cầu đường
  2014
  TC Giao thông Vận tải, 7/2014
 • 3
  Một số đánh giá về cường độ giới hạn của nền đất khi gia cố bằng trụ đất xi măng
  2014
  TC Cầu đường Việt Nam, 10/2014
 • 4
  Khảo sát đánh giá chuyển vị của nền đất trước và sau khi gia cố bằng trụ đất xi măng
  2014
  TC Giao thông Vận tải, 10/2014
 • 5
  Xác định trạng thái ứng suất của hệ nền đất có cọc xi măng đất gia cường nền đất yếu cho các công trình xây dựng
  2013
  TC Cầu đường Việt Nam, 5/2013
 • 6
  Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi trạng thái ứng suất nền đường khi gia cố bằng trụ đất xi măng
  2013
  TC Cầu đường Việt Nam, 6/2013
 • 7
  Gia cố nền đất yếu bằng giải pháp cọc đất gia cố xi măng áp dụng cho mặt đường cứng ô tô – sân bay
  2008
  TC Cầu đường Việt Nam
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tổ chức quản lý công trình xây dựng
  2014
  Nhà xuất bản GTVT
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin