Tạ Ngọc Bài

Tạ Ngọc Bài

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Thanh tra giáo dục

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  01/09/1961
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  278 - Đường Lam Sơn - Phường Đồng Tâm - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Phòng Thanh tra giáo dục
 • mail Email:
  baitn@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0943306978
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Phân viện Báo chi và Tuyên truyền
 • Ngành học
  Kinh tế chính trị Mác - Lênin.
 • Năm tốt nghiệp
  1990
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Nga C
  Mức độ: Khá
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Kinh tế
 • Nơi đào tạo
  Viện Kinh tế - HVCT - HC - QG Hồ Chí Minh
 • Năm cấp bằng
  2011
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Lý luận chính trị: Cao cấp; Sỹ quan dự bị chính trị; Bồi dưỡng GV Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bồi dưỡng GV Nguyên Lý Mác - Lênin; Chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B;
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 02/1979 - 08/1983.
  Tiểu đoàn 02 - Trung đoàn 122 - Sư đoàn 313 - Quân khu II.
  Nhân viên Quân lực Tiểu đoàn.
 • 09/1983 - 02/1986
  UBND Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc.
  Cán bộ Tổng hợp Phòng Văn hóa Thông tin.
 • 03/1986 - 09/1990
  Trường Tuyên huấn Trung ương I Hà Nội (nay là Phân viện Báo chí và Tuyên truyền)
  Học viên lớp Kinh tế Chính trị khóa 05.
 • 10/1990 - 03/1996
  Trường Trung cấp Giao thông Khu vực I ( nay là Đại học Công nghệ GTVT)
  Giáo viên chính trị
 • 04/1996 - 01/2003
  Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (nay là Đại học Công nghệ GTVT)
  Giảng viên Tổ Lý luận Chính trị.
 • 02/2003 - 03/2004
  Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (nay là Đại học Công nghệ GTVT)
  Tổ phó Tổ bộ môn Lý luận chính trị.
 • 04/2004 - 03/2011
  Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (nay là Đại học Công nghệ GTVT)
  Tổ Trưởng Bộ môn
 • 04/2011 - 09/2011
  Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. (nay là Đại học Công nghệ GTVT)
  Tổ trưởng bộ môn Nguyên lý Mác - Khoa lý luận Chính trị.
 • 10/2011 đến nay.
  Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Phó trưởng Phòng Thanh tra Giáo dục.
Các hướng nghiên cứu quan tâm