Trần Thị Xuân Hương

Trần Thị Xuân Hương

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Quản lý hồ sơ HS-SV bằng Access
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2003
  Cấp Trường
 • 2
  Thi trắc nghiệm trên máy tính bằng VB.net
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2011
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu mẫu thiết kế xây dựng phần mềm tính toán khối lượng giảng dạy của giảng viên trong trường đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2014
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong quản lý vào/ra của cán bộ công nhân viên trường đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2015
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Giải pháp sử dụng dữ liệu lớn (Big data) trong doanh nghiệp vừa và nhỏ trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
  4/2018
  Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 514, trang 56-58
 • 2
  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa đàn kiến trong xây dựng thời khóa biểu trong các trường cao đẳng và đại học
  3/2018
  Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 513, trang 84-86
 • 3
  Ứng dụng một số mẫu thiết kế trong hệ thống thông tin quản lý
  3/2017
  Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 490, trang 45-47
 • 4
  Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong các doanh nghiệp trước cách mạng công nghiệp 4.0
  1/2019
  Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Số Chuyên đề, trang 84-86
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin