Vũ Thị Hải Anh

Vũ Thị Hải Anh

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi tàu tại ga Hà Nội dưới góc độ marketing dịch vụ
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2015
  Cấp Trường
 • 2
  Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội
  Vai trò: Thành viên chính
  20xx
  Cấp Thành phố
 • 3
  Xu hướng di chuyển bằng điện tại Việt Nam
  Vai trò: Thành viên tham gia
  20xx
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu ứng dụng công cụ marketing online cho dịch vụ vận tải đường sắt
  9/2018
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 2
  A Research on the Quality of Public Transportation Services by Bus in Vietnam
  2019
  Research Journal of Finance and Accounting, ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847(Online)
 • 3
  Nghiên cứu môi trường marketing 4.0 ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải taxi tại Hà Nội
  2019
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 4
  Điều chỉnh cách tính giá thành vận tải đường sắt phù hợp với tình hình mới hiện nay
  2017
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 5
  Những vấn đề mới trong chính sách giá cước của doanh nghiệp vận tải đường sắt
  2017
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 6
  Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi tàu theo quan điểm marketing dịch vụ 7P
  2016
  Nội san Khoa học Công nghệ GTVT
 • 7
  Nghiên cứu mối quan hệ giữa marketing vận tải và logistics
  2016
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 8
  Nghiên cứu mối tương quan giữa các biến số marketing trong mô hình “7P + S” cho dịch vụ vận tải hành khách đường sắt
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Quản trị doanh nghiệp
  2018
  Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ
 • 2
  Nghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt
  2019
  NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Bùi Thị Vân Anh
  Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019