Chuyên ngành đào tạo
Ngày đăng : 09/05/2017

Kỹ sư CNKT xây dựng Cầu Đường bộ

Ngày đăng : 09/05/2017

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Ngày đăng : 09/05/2017

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Ô tô

Ngày đăng : 09/05/2017

Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Ngày đăng : 09/05/2017

Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

Ngày đăng : 24/03/2016

Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường bộ

Ngày đăng : 24/03/2016

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngày đăng : 24/03/2016

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Ngày đăng : 24/03/2016

Kinh tế xây dựng

Ngày đăng : 24/03/2016

Kế toán doanh nghiệp

Ngày đăng : 24/03/2016

Hệ thống thông tin

Ngày đăng : 28/08/2015

Chương trình đào tạo đại học Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp nhằm trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, kỹ thuật...

Tin mới nhận

Lễ nhận bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1
Lễ nhận bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2018 tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức lễ nhận bằng tốt nghiệp và khen thưởng cuối khóa cho sinh viên khóa 64 hệ đại...

Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018
Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018
Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban...
Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban...

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban hành kèm theo QĐ số 739/QĐ-ĐHCNGTVT

Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học...
Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học...

Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh