Phòng Tổ chức cán bộ


Phòng Tổ chức cán bộ

Ngày đăng : 08/12/2014

* Lịch sử:

Phòng Tổ chức cán bộ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số: 141/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 17/01/2014.

* Tổ chức nhân sự:

- Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: Ths Nguyễn Thanh Đức.

- Chuyên viên: 01 chuyên viên.

* Chức năng:

Giúp Giám đốc Cơ sở quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác phổ biến và thực hiện pháp luật; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quốc phòng và an ninh; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu tổ chức bộ máy quản lý, quy hoạch đội ngũ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức của Cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với chiến lược phát triển của Trường;

- Tham mưu giúp Giám đốc Cơ sở trình Nhà trường về công tác tuyển dụng viên chức, điều chuyển, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức của Cơ sở theo quy định của pháp luật và quy định của Trường;

- Tham mưu giúp Giám đốc đề xuất với Nhà trường về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét đánh giá cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và quy định của Trường;

- Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức theo quy định của pháp luật và quy định của Trường;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về quản lý viên chức;

- Tham mưu giúp Giám đốc về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, sỹ quan dự bị, lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng tự vệ;

- Nắm bắt tư tưởng, đề xuất với Giám đốc những định hướng về công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức và HSSV của Cơ sở;

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách, chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước;

- Trưởng phòng là thường trực một số Hội đồng, Ban và là thành viên các hội đồng tư vấn khác của Cơ sở theo quyết định của Giám đốc; - Quản lý tài sản, quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị theo phân cấp của Cơ sở;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất nhiệm vụ công tác tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Giám đốc;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin mới nhận

Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH...
Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH...

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 28/6/2017 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 47-KH/ĐUK, ngày 03/7/2017 của Đảng ủy Khối về tổ chức, học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị...

Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 tại Cơ sở đào tạo Thái Nguên
Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 tại Cơ sở đào tạo Thái Nguên

Ngày 18/09/2017, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 tại Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên.

Thông báo Phòng chống dịch Sốt Xuất Huyết
Thông báo Phòng chống dịch Sốt Xuất Huyết

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các Bộ môn thuộc Trường, Y tế và...

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và các đồng chí có thành tích xuất sắc
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và các đồng chí có thành tích xuất sắc

Ngày 01/9/2017, Đảng uỷ Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng...

ATK ĐỊNH HÓA, TÂN TRÀO: HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỦA CÁC UTTER 68 THÁI NGUYÊN
ATK ĐỊNH HÓA, TÂN TRÀO: HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỦA CÁC UTTER 68 THÁI NGUYÊN

Trong khuôn khổ tuần sinh hoạt công dân,  ngày 23/08/2017, Liên chi đoàn Cơ sở đào tạo Thái Nguyên phối hợp cùng bộ môn Lý luận chính trị đã tổ chức chuyến “Hành trình về nguồn”  thăm quan khu...