Lịch thi
Ngày đăng : 29/03/2018

Lịch thi lớp cao đẳng hệ liên thông 2017-2018-2

Ngày đăng : 29/03/2018

Lịch thi các lớp văn bằng 2 2017_2018_2

Ngày đăng : 29/03/2018

Lịch thi các lớp liên thông 2017_2018_2 (V2)

Ngày đăng : 24/11/2017

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày đăng : 08/06/2016

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017_2018 lần 1 K65

Ngày đăng : 01/06/2016

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017_2018 lần 1 K66

Ngày đăng : 01/06/2016

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2015_2016 lần 1 K64

Ngày đăng : 01/06/2016

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2015_2016 lần 1 K63

Ngày đăng : 31/12/2015

Thực hiện quyết định số 1843/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học công nghệ GTVT về việc ban hành chương trình công tác HSSV năm học 2015 – 2016, kế hoạch thi sinh...

Ngày đăng : 29/12/2015

Lịch học cải thiện

Ngày đăng : 22/12/2015

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015_2016

Ngày đăng : 01/10/2015

Căn cứ Quyết định số 4665/QĐ - ĐHCNGTVT - CTHSSV ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc ban hành Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia.

Tin mới nhận

Lễ nhận bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1
Lễ nhận bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2018 tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức lễ nhận bằng tốt nghiệp và khen thưởng cuối khóa cho sinh viên khóa 64 hệ đại...

Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018
Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018
Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban...
Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban...

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban hành kèm theo QĐ số 739/QĐ-ĐHCNGTVT

Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học...
Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học...

Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh