Tổng kết quyên góp ủng hộ “Quỹ Xã hội - từ thiện” Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2020


Tổng kết quyên góp ủng hộ “Quỹ Xã hội - từ thiện” Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2020

17/08/2020

Thực hiện Thông báo số 2355/TBLT-ĐHCNGTVT ngày 17/7/2020 của Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Trường về việc vận động đoàn viên, người lao động trong toàn Trường quyên góp, ủng hộ “Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam” nhằm giúp đỡ công nhân viên chức lao động Ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn; các cháu là con công nhân viên chức lao động Ngành GTVT bị mắc bệnh hiểm nghèo, bị khuyết tật; học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. 

Sau thời gian triển khai thực hiện, Văn phòng Công đoàn Trường đã nhận được tổng số tiền ủng hộ từ tập thể đoàn viên, người lao động là 123.400.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).

Toàn bộ số tiền trên đã được Phòng Tài chính - Kế toán chuyển tới “Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam”.

Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường xin chân thành cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ nhiệt thành của tập thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường đối với chương trình.

Dưới đây là danh sách các đơn vị tại các cơ sở, phân hiệu ủng hộ “Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam” năm 2020.

TT

Tên đơn vị

Số người ủng hộ

Số tiền

(VNĐ)

I

Cơ sở Vĩnh Phúc

116

23.200.000

II

Cơ sở Thái Nguyên

71

14.200.000

III

Phân hiệu Hà Nội

428

86.000.000

1

Khoa Công trình

90

18.000.000

2

Khoa Cơ khí

29

5.800.000

3

Khoa Kinh tế vận tải

58

11.600.000

4

Khoa CNTT & TT CNTT, Thư viện

50

10.000.000

5

Khoa LLCT-QPAN-GDTC

18

3.600.000

6

Khoa Khoa học cơ bản

29

5.900.000

7

Khoa Cơ sở kỹ thuật

16

3.200.000

8

Khoa Đào tạo tại chức

6

1.200.000

9

Phòng Đào tạo và phòng ĐT SĐH

19

3.800.000

10

Phòng Tổ chức cán bộ

9

1.800.000

11

Phòng Hành chính- Quản trị

29

6.100.000

12

Phòng Tài chính - Kế toán

12

2.400.000

13

Phòng KHCN & HTQT

10

2.000.000

14

Phòng T.tra  + phòng KT & ĐBCL

17

3.400.000

15

Trung tâm đào tạo lái xe

18

3.600.000

16

Trung tâm Công nghệ cơ khí

9

1.800.000

17

CĐ Trường + ĐTN + phòng XDCB

9

1.800.000

 

Tổng số

615

123.400.000

 

(Bằng chữ: Một trăm hai ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

Công đoàn Trường