Danh sách sinh viên phải học lại các học phần chưa đạt, học kỳ 2 năm học 2013-2014 - Khóa 64 ĐHCQ


Danh sách sinh viên phải học lại các học phần chưa đạt, học kỳ 2 năm học 2013-2014 - Khóa 64 ĐHCQ

20/07/2014

 

 
File Description File size Last modified
Download this file (Co hoc co so.pdf)Cơ học cơ sở   185 kB 2014-07-20 07:13
Download this file (Hinh hoa.pdf)Hình học họa hình   178 kB 2014-07-20 07:14
Download this file (Ke toan tai chinh 1.pdf)Kế toán tài chính 1   165 kB 2014-07-20 07:14
Download this file (KT vi mo.pdf)Kinh tế vĩ mô   151 kB 2014-07-20 07:14
Download this file (Ly 2 (Chieu).pdf)Vật lý đại cương 2 (lớp chiều)   181 kB 2014-07-20 07:20
Download this file (Ly 2 (Sang).pdf)Vật lý đại cương 2 (lớp sáng)   180 kB 2014-07-20 07:21
Download this file (NL Mac 2.pdf)Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2   182 kB 2014-07-20 07:23
Download this file (Tin hoc dai cuong_.pdf)Tin học đại cương   162 kB 2014-07-20 07:23
Download this file (Toan2_Hoclai_lop1.pdf)Toán 2 - kỹ thuật (lớp 1)   137 kB 2014-07-20 16:25
Download this file (Toan2_Hoclai_lop2.pdf)Toán 2 - kỹ thuật (lớp 2)   138 kB 2014-07-20 16:25
Download this file (Toan2_Hoclai_lop3.pdf)Toán 2 - kỹ thuật (lớp 3)   138 kB 2014-07-20 16:25
Download this file (Toan2_kinhte_HocLai.pdf)Toán 2 (Kinh tế)   115 kB 2014-07-20 17:09
Download this file (VanHoaKinhDoanh_HocLai.pdf)Văn hóa kinh doanh   126 kB 2014-07-21 09:56
Download this file (XSTK_HocLai.pdf)Lý thuyết xác suất thống kê   136 kB 2014-07-20 16:39