Lịch thi và danh sách sinh viên thi lần 2 của đợt học lại, học cải thiện kỳ I, K64 ĐHCQ


Lịch thi và danh sách sinh viên thi lần 2 của đợt học lại, học cải thiện kỳ I, K64 ĐHCQ

23/07/2014

Phòng Đào tạo tổ chức thi lần 2 cho tất cả các học phần học lại, học cải thiện kỳ I vào sáng chủ nhật, ngày 27/7/2014. Lịch thi cụ thể như sau:

 - Từ 7h00 đến 9h00: Thi Vật lý đại cương 1

- Từ 9h00 đến 11h00: Thi các học phần còn lại

Danh sách sinh viên thi lại của các học phần xem trong file đính kèm dưới đây.

 

 
File Description File size Last modified
Download this file (NguyenLyKeToan_.pdf)Nguyên lý kế toán   60 kB 2014-07-23 16:52
Download this file (Toan1(Kinh Te) (1)_.pdf)Toán 1 (Kinh tế)   48 kB 2014-07-25 16:52
Download this file (Toan1(KyThuat) (2)_.pdf)Toán 1 (Kỹ thuật)   56 kB 2014-07-25 16:54
Download this file (VatLyDaiCuong1_.pdf)Vật lý đại cương 1   70 kB 2014-07-23 16:52