Thông báo đăng ký học ghép, học vượt, thi lại thi cải thiện


Thông báo đăng ký học ghép, học vượt, thi lại thi cải thiện

05/08/2019

THÔNG BÁO

Đăng kí học ghép học kỳ I_2019-2020

Đăng kí thi lại, thi cải thiện kỳ II_2018_2019

 

Kính gửi:     - Các khoa chuyên môn

                   - Các sinh viên đang học tập tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

          Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020 Phòng Đào tạo xin thông báo :

1. Sinh viên có nhu cầu học ghép sau khi căn cứ vào thời khóa biểu đã được đăng trên cổng thông tin điện tử, đăng kí tại phòng đào tạo (101-B1). Hạn cuối hết ngày 09/08/2019.

2. Sinh viên đăng kí thi lại, thi cải thiện ( theo lớp ) từ ngày 15/08/2019 đến hết ngày 22/08/2019 tại Phòng đào tạo (101 – B1).