Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc

Tin tức

Chỉ thị cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch

Ngày 30/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành...

Công văn thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dịch bệnh Covid-19
Công văn thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2787/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thư viện ảnh