Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc

Tin tức

UTT tổ chức ngày hội đọc sách năm 2020 với chủ đề Cuốn sách của tôi
UTT tổ chức ngày hội đọc sách năm 2020 với chủ đề Cuốn sách của tôi

Nhằm hưởng ứng Ngày sách và bản quyền thế giới, Ngày sách Việt Nam, tôn vinh giá trị của sách và nâng cao nhận thức về văn hoá đọc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy...

Thư viện ảnh