Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10