Kế hoạch Phát động cuộc thi Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp


Kế hoạch Phát động cuộc thi Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp

20/05/2020

KẾ HOẠCH
Phát động cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp”

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHCNGTVT ngày      /5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch phát động cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020, như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

 • Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy sáng tạo và đam mê nghiên cứu khoa học trong cộng đồng sinh viên;
 • Tạo sân chơi học thuật đa dạng và tạo điều kiện cho sinh viên tự do phát triển các ý tưởng khởi nghiệp;
 • Tạo cơ hội để sinh viên được tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục để hiện thực hóa các ý tưởng chất lượng cao dự thi cấp Trường và Quốc gia;

2. Đối tượng tham gia: Sinh viên tại 03 Cơ sở đào tạo của Trường.

3. Lĩnh vực dự thi và phạm vi ý tưởng

 • Không giới hạn các lĩnh vực; các ý tưởng đổi mới sáng tạo; không vi phạm quy định về văn hóa và pháp luật hiện hành của Việt Nam.
 • Khuyến khích lĩnh vực dự thi phổ quát nằm trong các chương trình đào tạo của Nhà trường.

4. Nội dung cuộc thi

Cuộc thi bao gồm 02 vòng thi diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 12/9/2020, trong đó:  

 • Vòng 01 (thời gian từ 18/5/2020 ÷ 05/7/2020): Sơ khảo “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và kế hoạch khởi nghiệp”;
 • Vòng 02 (thời gian từ 06/7/2020 ÷ 12/9/2020): Cuộc thi chung kết cấp Trường “Tỏa sáng ý tưởng khởi nghiệp”.

Quy định về bài dự thi, các vòng thi và tiêu chí chấm điểm: Tham khảo trong Thể lệ cuộc thi phát động “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp”.

5. Cơ cấu giải thưởng

 • Vòng 01: Tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng chia đều cho 10 “Ý tưởng” sau khi được Hội đồng Giám khảo chọn lọc vào vòng 2 tham dự cuộc thi;
 • Vòng 02: Giấy khen và tiền thưởng trị giá 21 triệu đồng, dành cho các “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” được Hội đồng đánh giá kết quả tham gia cuộc thi và các phần thưởng phụ của chương trình cuộc thi;
 • Chi tiết về cơ cấu giải thưởng (gửi kèm theo Thể lệ cuộc thi);
 • Ngoài ra, các “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” đạt giải vòng 2 (chung kết cấp Trường) sẽ được Ban Tổ chức giới thiệu với các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ, tư vấn triển khai thực tế có thể đầu tư nâng cấp Đề tài/Dự án tham dự thi chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020 (Festival khởi nghiệp 2020) - diễn ra bắt đầu từ tháng 10/2020 ÷ tháng 12/2020.

6. Kinh phí tổ chức cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp”

Kinh phí tổ chức cuộc thi được tổng hợp chi tiết tại Dự toán kinh phí số 1224/KP-ĐHCNGTVT ngày 12/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT phê duyệt Dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp”, năm 2020. 

7. Tổ chức thực hiện

 • Giám đốc Cơ sở đào tạo, Phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Quan hệ doanh nghiệp, Trưởng các khoa, bộ môn triển khai kế hoạch tới sinh viên toàn Trường.
 • Đoàn Thanh niên CSHCM phối hợp với Hội Sinh viên tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia.
 • Phòng Hành chính - Quản trị bố trí trang thiết bị phục vụ cho các kỳ thi.
 • Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị kinh phí cho kỳ thi.