Thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh cho năm học 2019 - 2020


Thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh cho năm học 2019 - 2020

01/10/2018

Ban điều phối học bổng Chevening – Đại sứ quán Anh trân trọng được thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh cho năm học 2019/2020 đã chính thức mở đơn.

Một số thông tin ngắn gọn về học bổng Chevening: Học bổng Chevening, được quản lý bởi Bộ Ngoại giao Anh, đem đến cơ hội phát triển cả về mặt chuyên môn và học thuật cho các cá nhân có tiềm năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội thông qua quá trình học tập tại Anh.
- Hình thức: Học bổng toàn phần cho thạc sĩ trong 1 (một) năm tại bất kì trường Đại học nào tại Vương quốc Anh
- Lĩnh vực: không giới hạn
- Phương thức ứng tuyển: ứng tuyển trực tiếp tại cổng điện tử http://www.chevening.org/vietnam
- Thời gian ứng tuyển: 6/8 – 6/11/2018
- Thông tin cụ thể về tiêu chí tuyển chọn và hướng dẫn: http://www.chevening.org/apply/guidance
- Hướng dẫn tạo hồ sơ ứng tuyển Chevening trực tuyến: https://www.youtube.com/watch?v=2kJnWQS-UGE&feature=youtu.be

(Ban điều phối học bổng Chevening gửi kèm theo đây một bức ảnh tóm tắt những thông tin chính về chương trình học bổng này để quý vị có thể chuyển tiếp qua email, hoặc chia sẻ từ trang Facebook của Cơ quan Ngoại giao Anh tại Việt Nam: https://bit.ly/2OrcWwu)

Một điểm rất cởi mở của Chevening là việc ứng viên chỉ cần xác định rõ 3 khóa học tại thời điểm nộp hồ sơ học bổng nhưng chưa cần hoàn thành các điều kiện về tiếng Anh và thư mời nhập học của trường. (Những điều kiện này sẽ cần được đáp ứng đầy đủ vào tháng 7/2019 sau khi đã kết thúc vòng phỏng vấn).

Ban điều phối học bổng Chevening vừa tổ chức 3 buổi thông tin về học bổng Chevening tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào cuối tháng 8 và giữa tháng 9. Xin tham khảo video phát trực tuyến về buổi hội thảo để biết thêm thông tin về học bổng Chevening, tiêu chí tuyển chọn cũng như những lời khuyên từ các cựu du học sinh Chevening để tối ưu hồ sơ  https://www.facebook.com/ukinvietnam/videos/340312893372688/.