Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành tuyển dụng kỹ sư (đợt 1 năm 2019)