THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỐI ĐI RA CỔNG NGÀY 28/12/2020