Tình trạng giáo trình


Bảng theo dõi tình trạng nghiệm thu giáo trình bài giảng

21/06/2016

STT

Tên Giáo Trình

Ban Biên Soạn


thành lập hội đồng

Tình trạng nghiệm thu

Tình trạng xuất bản

                                            KHOA CÔNG TRÌNH 2015 -  Bấm để xem QĐ giao nhiệm vụ
1 Xây dựng mặt đường
TS. Trần Ngọc Hưng (Chủ biên)
Ths. Đồng Văn Phúc
Ths. Vũ Thành Long
Bấm để xem Chưa nghiệm
thu
 
2 Thiết kế kết cấu nhịp cầu BTCT
TS. Lê Văn Mạnh (Chủ biên)
TS. Lại Vân Anh
ThS. Đào Quang Huy
Bấm để xem  Đã ​nghiệm
​thu
 
3 Thiết kế mố trụ cầu
TS. Ngô Quốc Trinh (Chủ biên)
TS. Phạm Văn Thoan - Học viện KTQS
(Đồng Chủ biên)
TS. Nguyễn Anh Tuấn
Bấm để xem Chưa nghiệm
thu
 
4 Thiết kế đường sắt
ThS. Nguyễn Văn Đăng (Chủ biên)
TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân (Đồng Chủ biên)
Bấm để xem Chưa nghiệm
thu
 
5 Bài tập Cơ học đất
ThS. Bùi Văn Lợi (Chủ biên)
ThS. Lê Văn Hiệp
Bấm để xem  Đã ​nghiệm
​thu
 
6 Vật liệu xây dựng
PGS.TS. Đào Văn Đông (Chủ biên)
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy
ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
ThS. Nguyễn Văn Minh
Bấm để xem Chưa nghiệm
thu
 
KHOA CƠ KHÍ
7
Máy làm đất
Ths Vũ Phi Long (Chủ biên)
Ths. Phạm Như Nam
Bấm để xem Chưa nghiệm
​thu
 
8
Máy trục vận chuyển
Ths. Đỗ Hữu Tuấn (Chủ biên)
Bấm để xem Chưa nghiệm
​thu
 
9
Máy sản xuất vật liệu xây dựng
Ths. Bùi Văn Trầm (Chủ biên)
Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
10
Truyền động máy xây dựng
TS. Trần Thanh An (Chủ biên)
Ths. Phạm Như Nam
Bấm để xem Chưa nghiệm
​thu
 
11
Công nghệ sửa chữa máy xây dựng
Ths. Đào Mạnh Quyền (Chủ biên)
Bấm để xem Chưa nghiệm
​thu
 
12
Máy Xây dựng
Ths. Phạm Như Nam (Chủ biên)
Ths. Vũ Phi Long
Ks. Đặng Đức Thuận
Bấm để xem Chưa nghiệm
​thu
 
13
Chẩn đoán, bảo dưỡng kỹ thuật máy xây dựng
Ths. Vũ Phi Long (Chủ biên)
Bấm để xem Chưa nghiệm
​thu
 
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
14
Vật lý đại cương 2
Ths. Lê Anh Tuyết (Chủ biên)
Ths. Trần Quốc Tuấn.
Bấm để xem  Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
15
Toán 2
Ths. Lê Thị Hậu (Chủ biên)
Ths. Vũ Xuân Nhâm.
Bấm để xem  Đã ​nghiệm
​thu
Đã xuất bản
16
Toán 3
Ths. Hoàng Thị Cẩm Thạch (Chủ biên)
Ths. Vũ Dũng.
Bấm để xem  Đã ​nghiệm
​thu
Đã xuất bản
17
Lý Thuyết Xác xuất và Thông kê
Ths. Phạm Thị Ninh Nhâm  (Chủ biên)
Ths. Bùi Thị Lan Anh.
Ths. Vũ Dũng
Bấm để xem  Đã ​nghiệm
​thu
Đã xuất bản
KHOA CÔNG TRÌNH 2015 ĐỢT 1
18
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
TS. Nguyễn Song Dũng (Chủ biên)
ThS. Phạm Thị Huế
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
 
19
Công trình thủy lợi
TS. Nguyễn Văn Vi (Chủ biên)
ThS. Nguyễn Văn Hiền
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
20
Cơ học kết cấu
TS. Lê Ngọc Lý (Chủ biên)
TS. Nguyễn Thùy Anh
ThS. Ngô Thị Hồng Quế
KS. Cao Minh Quyền
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
 
21
Cơ học đất
TS. Ngô Thị Thanh Hương (Chủ biên)
ThS. Hồ Sỹ Lành
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
 
22
Quản lý khai thác đường
TS. Nguyễn Minh Khoa (Chủ biên)
ThS. Vũ Hoài Nam
ThS. Nguyễn Thu Trang
ThS. Hoàng Thị Hương Giang
Bấm để xem Đã nghiệm ​thu  
23
Xây dựng nền đường
ThS. Bùi Ngọc Kiên (Chủ biên)
TS. Trần Trung Hiếu
ThS. Phạm Thanh Hiếu
ThS. Hoàng Thị Hương Giang
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
24
Trắc địa
ThS. Nguyễn Thị Loan (Chủ biên)
ThS. Vũ Ngọc Quang
ThS. Nguyễn Thanh Hòa
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
25
An toàn lao động
ThS. Nguyễn Thị Loan (Chủ biên)
ThS. Nguyễn Thị Phương Dung
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
KHOA CÔNG TRÌNH 2015 ĐỢT 2
26
Thiết kế đường 1
TS. Nguyễn Hoàng Long (chủ biên)
TS. Nguyễn Minh Khoa
ThS. Đồng Văn Phúc
Bấm để xem  Đã ​nghiệm
​thu
 
27
Kỹ thuật thi công xây dựng (phần 1)
ThS. Vũ Đình Thơ (chủ biên)
TS. Phạm Quốc Doanh (đồng chủ biên)
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
 
28
Kỹ thuật thi công xây dựng (phần 2)
ThS. Mai Văn Chiến (chủ biên)
TS. Phạm Quốc Doanh (đồng chủ biên)
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
 
29
Tổ chức thi công
Ths. Phạm Tuấn Anh (chủ biên)
ThS. Vũ Đình Thơ
Bấm để xem Chưa nghiệm
thu
 
30
Xây dựng nền đường sắt
ThS. Kiều Quang Thái (chủ biên)
ThS. Nguyễn Văn Đăng
Bấm để xem Chưa nghiệm
thu
 
31
Kết cấu bê tông cốt thép
Ths. Trần Thị Lý (chủ biên)
TS. Nguyễn Thùy Anh
TS. Nguyễn Anh Tuấn
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
32
Kiểm định cầu
TS. Phùng Bá Thắng (chủ biên)
ThS. Nguyễn Đức Tuyên
ThS. Nguyễn Thanh Hưng
Bấm để xem Chưa nghiệm
thu
 
33
Địa chất công trình
ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh (chủ biên)
ThS. Lê Văn Hiệp
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
 
34
Công trình đường thủy
TS. Nguyễn Kiên Quyết (chủ biên)
Bấm để xem Chưa nghiệm
​thu
 
35
Thực hành trắc địa
ThS. Nguyễn Thị Loan (chủ biên)
ThS. Vũ Ngọc Quang
Bấm để xem Chưa nghiệm
​thu
 
KHOA CÔNG TRÌNH 2015 ĐỢT 4
36 Kết cấu nhịp cầu thép

Ths. Lương Mạnh Tiến (chủ biên)
TS. Nguyễn Anh Tuấn 
TS. Nguyễn Thị Phương

Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
37 Hướng dẫn đồ án thiết kế cầu thép

TS. Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên)
Ths. Đào Quang Huy

Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
38 Xây dựng cầu ( tập 1)

TS. Phùng Bá Thắng (chủ biên)
Ths. Nguyễn Tiến Hưng;
Ths. Nguyễn Thanh Hưng

Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
40 Hướng dẫn đồ án KC BTCT, Nhà BTCT

Ths. Vũ Đình Thơ (chủ biên)
Ths. Phạm Tuấn Anh

Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
41 Công trình bến cảng PGS.TS Nguyễn Văn Vi (chủ biên) Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
43 Động lực học công trình

TS. Nguyễn Thùy Anh (chủ biên)
Ths. Lê Thị Như Trang;
Ths. Cao Công Ánh

Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
44 Thủy lực

TS. Nguyễn Song Dũng (chủ biên)
Ths. Nguyễn Phương Nhung

Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
45 Nền và Móng

TS. Ngô Thị Thanh Hương
Ths. Lê Văn hiệp
Ths. Nguyễn Thị Bích Hạnh
Ths. Cao Văn Đoàn

Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
KHOA CƠ SỞ KỸ THUẬT
46
Hình họa-Vẽ kỹ thuật xây dựng
ThS. Vũ Anh Tuấn (Chủ biên)
ThS. Dương Thị Ngọc Thu
ThS. Lê Văn Kiên
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
47
Vẽ kỹ thuật Cơ khí
ThS. Trương Văn Toàn (Chủ biên)
ThS.Trịnh xuân cảng
ThS. Phan Thị Thanh Nhàn
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
48
Hình học họa hình
ThS. Dương Thị Ngọc Thu (Chủ biên)
ThS. Trương Văn Toàn
ThS. Đào Thị Hương Giang
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
49
Cơ học Cơ sở
Ths. Nguyễn Thị Giang (chủ biên)
Ths. Bùi Gia Phi
Ths. Đỗ Quang chấn
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
50
Sức Bền Vật liệu 
Ths.Đoàn Thị Lan Phương (chủ biên)
Ths .NT Thu Nga
Ths Hoàng Quyết Chiến
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
                                                                  KHOA KINH TẾ VẬN TẢI                Bấm để xem QĐ giao nhiệm vụ
51 Tổ chức chạy tàu 1 TS. Lê Thu Sao
GS.TS.KH Nguyễn Hữu Hà
Bấm để xem Đã nghiệm
​thu
Đã xuất bản
42 Tổ chức chạy tàu 2 TS. Lê Thu Sao
​GS.TS.KH Nguyễn Hữu Hà
Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
53 Nguyên lý kế toán Ths. Hoàng Thị Hồng Lê 
ThS. Vương Thị Bạch Tuyết
Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
54 Tổ chức công tác kế toán ThS. Nguyễn Thị Thái An 
ThS. Đặng Thị Huế
Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
55 Kế toán tài chính 1 ThS. Chu Thị Bích Hạnh 
ThS. Nguyễn Thị Diệu Thu
Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
56 Kế toán tài chính 2 ThS. Nguyễn Thị Thái An 
ThS. Vương Thị Bạch Tuyết
Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
57 Kế toán tài chính 3 ThS. Hoàng Thị Hồng Lê 
ThS. Đặng Thị Huế
Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
58 Quản trị kinh doanh xây dựng ThS. Phạm Đức Tấn  Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
59 Thống kê xây dựng ThS. Phạm Thị Liên 
ThS. Phạm Thị Thanh Nhàn
Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
60 Kinh tế xây dựng Ths. Trần Trung Kiên 
ThS. Nguyễn Thị Nga
Bấm để xem    
61 Thống kê kinh doanh ThS. Lâm Phạm Thị Hải Hà  Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
62 Văn hóa kinh doanh ThS. Vũ Hải Anh  Bấm để xem Chưa
nghiệm
​thu
 
63 Quản trị doanh nghiệp ThS. Nguyễn Việt Thắng 
ThS. Vũ Thị Hải Anh
Bấm để xem Đã ​nghiệm
​thu