Một số lưu ý với SV tham dự kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 12/2021


Một số lưu ý với SV tham dự kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 12/2021

01/12/2021

Để đảm bảo kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (CSĐT Hà Nội từ ngày 03/12/2021 đến 12/12/2021, CSĐT Vĩnh Phúc: ngày 14/12/2021) diễn ra an toàn và hiệu quả, Hội đồng thi lưu ý SV một số vấn đề sau:

1. SV có mặt tại phòng thi (CSĐT Hà Nội: tầng 2 Thư viện, CSĐT Vĩnh Phúc: phòng máy) trước khi bắt đầu thi 30 phút để làm các thủ tục.

2. SV cài sẵn phần mềm PC-Covid trên điện thoại và có thể khai báo y tế trên phần mềm ở nhà ngay trước khi đến phòng thi.

3. Chuẩn bị đầy đủ CMND (hoặc CCCD, thẻ SV); Giấy xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 bằng test nhanh hoặc phương pháp PCR do các cơ quan có thẩm quyền cấp, có giá trị trong vòng 72h kể từ thời điểm làm xét nghiệm. SV thiếu một trong các giấy tờ nói trên sẽ không được dự thi và bị xét là bỏ thi. Mọi hành vi sử dụng giấy tờ không hợp pháp sẽ bị hủy kết quả thi và xử lý kỉ luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Một số SV phản ánh ngày thi xem trong file excel bị đảo ngược ngày tháng. Đây là lỗi do máy tính của SV đặt định dạng ngày tháng. Hội đồng thi gửi lại lịch theo đúng định dạng để SV nắm bắt đúng lịch (xem file đính kèm).

File đính kèm