Điều chỉnh ca thi TANB đợt tháng 5/2024 (Ca SÁNG 18/5/2024)


Điều chỉnh ca thi TANB đợt tháng 5/2024 (Ca SÁNG 18/5/2024)

16/05/2024

Do Công ty Điện lực Thanh Xuân sẽ ngừng cấp điện từ 9 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 18/5/2024 (Thứ bảy) (https://utt.edu.vn/utt/thong-bao/thong-bao-ve-viec-tam-ngung-cung-cap-dien-ngay-1852024-a15650.html) nên ca thi TANB đợt tháng 5/2024 vào lúc 08h15 ngày 18/5/2024 (cả ở CSĐT Hà Nội và Vĩnh Phúc) sẽ chuyển sang thi từ 10h15 ngày 18/5/2024 (CÁC CA THI CÒN LẠI VẪN GIỮ NGUYÊN LỊCH NHƯ ĐÃ THÔNG BÁO BAN ĐẦU).

Đề nghị SV cập nhật!