Kế hoạch thi đánh giá CĐR TĐNN (gồm cả thi lần 1 và thi lại) - ngày 24/3/2021 - Hà Nội


Kế hoạch thi đánh giá CĐR TĐNN (gồm cả thi lần 1 và thi lại) - ngày 24/3/2021 - Hà Nội

15/03/2021

Nhà trường tổ chức thi đánh giá CĐR TĐNN cho SV đã tham gia học bổ sung tại CSĐT Hà Nội.

- Đối tượng tham gia thi:

     + Những SV học bổ sung đợt tháng 11/2020 (Thi lần 1).

     + Những SV học bổ sung đợt tháng 9/2020 nhưng chưa đạt trong lần thi 1 (do đây là lớp học đầu tiên nên Nhà trường đặc cách tạo điều kiện cho thi thêm 1 lần nữa).

- Ngày thi: 08h00 ngày 24/3/2021

- Địa điểm thi: Hội trường tầng 4 thư viện - CSĐT Hà Nội.

- Lưu ý:

     + SV đi thi mang theo thẻ SV và CMND; bút chì, bút mực, tẩy chì.

     + Những SV bỏ thi sẽ nhận điểm 0.

     + Những SV thi chưa đạt trong lần thi này sẽ phải đăng kí lại để học, thi trong các lần tiếp theo (Nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể).