Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2020 - 2021 (Lần 2)


Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2020 - 2021 (Lần 2)

05/04/2021

     Những SV trong các lớp bị hủy dưới đây nếu có nhu cầu đăng kí bổ sung vào các lớp được mở nộp đơn tại phòng Một cửa trước 17h00 ngày 06/4/2021; trong đơn ghi rõ thông tin cá nhân, lớp bị hủy, lớp xin đăng kí bổ sung.

     Danh sách các học phần bị hủy (do ít SV đăng kí) trong Đợt 3 năm học 2020-2021:

Nguyên lý máy-2-20-3 (P2_DC_66_2021_Dot 3_DC2CK55_Lop01)
Đồ án Xây dựng đường-2-20-3 (P2_DC_68_2021_Dot 3_DC3DB77_Lop01)
Chi tiết máy 2-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC2CK62_Lop01)
Chi tiết máy-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC2ME31_Lop01)
Công nghệ lập trình tích hợp-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC3TM45_Lop01)
Công nghệ vận tải 1-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC3VL25_Lop01)
Cơ học kết cấu-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC2CT27_Lop01)
Đồ án Động cơ đốt trong-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC3CK72_Lop02)
Đồ án Quản trị nhân sự-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC3QT22_Lop01)
Kế toán quản trị-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC3KT26_Lop01)
Kế toán tài chính 3-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC3KT23_Lop01)
Kinh tế học-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC2KV64_Lop01)
Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC2DT29_Lop01)
Lý thuyết truyền tin-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC2DT43_Lop01)
Marketing căn bản-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC2KV74_Lop01)
Mô phỏng các hệ thống truyền thông-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC3TM88_Lop01)
Môi trường trong GTVT-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC1CB90_Lop01)
Thông tin di động-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC3DT73_Lop01)
Thực tập Lắp ráp điện tử-2-20-3 (P2_DC_70_2021_Dot 3_DC4DT22_Lop01)

     SV nộp học phí qua tài khoản của Trường từ 06/4/2021 đến 17h00 ngày 07/4/2021. Sau thời hạn trên, những SV không nộp học phí sẽ bị hủy đăng kí.