Thông báo v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2020 - 2021


Thông báo v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2020 - 2021

28/03/2021

Nhà trường tổ chức thêm đợt học bổ sung cho SV (ĐỢT 3 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021)

- Thời gian học: Các buổi tối trong tuần và cả ngày thứ 7, Chủ nhật; từ 12/4/2021 - 21/6/2021.

- Đối tượng: toàn bộ SV của tất cả các khóa - Cơ sở đào tạo Hà Nội có nhu cầu học lại, học cải thiện (trừ các lớp có kế hoạch thực tập ngoài CSĐT Hà Nội hoặc học QPAN – GDTC tại CSĐT Vĩnh Yên trùng với thời gian học nói trên của Đợt 3).

- Các bước để mở lớp và đăng kí học:

+ Những SV có nhu cầu học lại, học cải thiện (không bao gồm các SV học mới) tự lập danh sách (lưu ý phải đề xuất luôn lịch học, chỉ học vào Các buổi tối trong tuần và cả ngày thứ 7, Chủ nhật và phải đề xuất đủ thời lượng (số tiết) học) và gửi về Văn phòng khoa để tập hợp.

+ Các Văn phòng khoa tập hợp danh sách và chuyển về phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 31/3/2021 (theo mẫu đính kèm).

+ Căn cứ vào các danh sách do các Văn phòng khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ xem xét để mở lớp.

+ Các lớp được mở và cách thức đăng kí học sẽ được phòng Đào tạo thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao hoặc về các VPK trước 17h00 ngày 01/4/2021.

- SV nộp học phí qua tài khoản của Trường (SV xem file đính kèm để biết thông tin tài khoản của Trường) từ 06/4/2021 đến 17h00 ngày 07/4/2021. Sau thời hạn trên, những SV không nộp học phí sẽ bị hủy đăng kí.

* CHÚ Ý:

            - Những SV chưa có đầy đủ điểm liên hệ với phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT - nhà A3 để được giải quyết trước khi đăng kí học.

            - Sau khi hoàn thành việc đăng kí / hủy, SV Thoát (Đăng xuất) khỏi tài khoản rồi Đăng nhập lại để kiểm tra kết quả cuối cùng và phải chụp lại ảnh màn hình kết quả cuối cùng (thể hiện rõ thông tin cá nhân và kết quả đăng ký / hủy cuối cùng).

            - SV cân nhắc kĩ trước khi đăng kí (cả trên bản cứng và trên tài khoản cá nhân), những SV đã đăng kí trên bản cứng và trên tài khoản cá nhân sẽ không được phép hủy.

File đính kèm