Thông báo v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 2)


Thông báo v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 2)

07/03/2023

Căn cứ danh sách SV có nguyện vọng học trong đợt 3 năm học 2022 - 2023 do các Khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ mở lớp để SV TỰ ĐĂNG KÍ HỌC BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN.

Thời gian đăng kí: Từ 13h00 ngày 10/3/2023 đến hết ngày 12/3/2023.

 Chú ý: 

   - SV xem cụ thể các lớp được mở đăng kí trong danh sách bên dưới

   - Lần đăng kí này chỉ dành cho SV học lại, học cải thiện; SV đã đăng kí không được phép hủy.

   - Phòng Đào tạo sẽ thông báo các lớp học phần được Mở / Hủy trong đợt đăng kí này trước ngày 14/3/2023.

   - Những SV đã đăng kí ở bản cứng (nộp về các Văn phòng Khoa) bắt buộc phải đăng kí. Các SV chưa đăng kí ở bản cứng nếu có nguyện vọng vẫn được phép đăng kí thêm

  - Khi đăng kí, SV xem lại lịch học chuẩn và xem kĩ mã, tên của học phần được mở có đúng với học phần theo CTĐT mình đang học không, đặc biệt là mã học phần.

  - SV nhớ nộp học phí đúng hạn.

  - Sv xem thêm thông báo về Đợt 3 tại:

https://utt.edu.vn/daotao/thong-bao/thong-bao-vve-viec-dang-ki-hoc-dot-3-nam-hoc-2022-2023-csdt-ha-noi-lan-1-a14712.html

DC1CB11 Toán 1
DC1CB11 Toán 1
DC1CB26 Hóa học đại cương
DC1CB41 Toán 2
DC1CB41 Toán 2
DC1CB44 Toán cao cấp
DC1CB45 Tối ưu hóa
DC1CB57 Toán 3
DC1CB57 Toán 3
DC1CK22 Vật lý đại cương 2
DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương
DC1QP08 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
DC1TD21 Điền kinh
DC1TD33 Aerobic
DC1TH48 Matlab và ứng dụng
DC1TT21 Vật lý đại cương 1
DC1TT43 Tin học đại cương
DC2CK21 Cơ học cơ sở
DC2CK22 Cơ học cơ sở
DC2CK29 AutoCAD
DC2CK32 Vật liệu cơ khí
DC2CK33 Công nghệ kim loại
DC2CK42 Động cơ điện
DC2CK43 Kỹ thuật điện - Điện tử
DC2CK45 Nguyên lý máy
DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật
DC2CK56 Chi tiết máy 1
DC2CK60 Tin học ứng dụng
DC2CK61 Thủy lực cơ sở
DC2CK62 Chi tiết máy 2
DC2CK63 Đồ án Chi tiết máy
DC2CK65 Nguyên lý máy
DC2CO11 Hình họa - Vẽ kỹ thuật
DC2CO12 Hình học họa hình
DC2CO17 Vẽ kỹ thuật
DC2CO24 Cơ kỹ thuật
DC2CO26 Sức bền vật liệu
DC2CT16 Trắc địa
DC2CT18 Cơ học kết cấu 1
DC2CT24 Cơ học kết cấu 2
DC2DD34 Đồ án Nền và móng
DC2DT43 Lý thuyết truyền tin
DC2DT45 Cơ sở điều khiển tự động
DC2DT51 Điện tử số
DC2DT57 Kiến trúc máy tính
DC2DT68 Điện tử tương tự
DC2GT33 Nền và móng
DC2GT34 Đồ án Nền và móng
DC2HT13 Nhập môn mạng máy tính
DC2HT27 Lập trình Java cơ bản
DC2HT34 Lập trình trực quan C#
DC2KV63 Kinh tế lượng
DC2KV73 Quản trị học
DC2KV80 Kế toán doanh nghiệp
DC2KV90 Thương mại điện tử
DC2KV93 Pháp luật kinh tế
DC2OT70 Lý thuyết ô tô
DC2OT71 Đồ án Lý thuyết ô tô
DC2OT72 Cấu tạo ô tô
DC2TT23 Ngôn ngữ lập trình C
DC3CA68 Đồ án Thiết kế cầu
DC3CK42 Đồ án Kết cấu - Tính toán động cơ
DC3CK45 Đồ án Kết cấu - Tính toán động cơ
DC3CM25 Đồ án Công nghệ chế tạo máy
DC3CM33 Trang bị điện trên máy công cụ
DC3CN29 Công nghệ CAD/CAM/CNC
DC3CO62 Đồ án Cơ điện tử
DC3CO68 Kết cấu và tính toán ô tô
DC3CT92 Dự toán công trình
DC3DB81 Thiết kế đường ô tô 2
DC3DD43 Kết cấu nhà bê tông cốt thép
DC3DD63 Đồ án Kết cấu nhà thép
DC3DD64 Đồ án Kỹ thuật thi công công trình xây dựng
DC3DT38 Chuyên đề về ITS
DC3DT42 Đồ án Viễn thông
DC3HT12 Trí tuệ nhân tạo
DC3HT41 Kiểm thử phần mềm
DC3KT22 Kế toán tài chính 2
DC3KT23 Kế toán tài chính 3
DC3KT26 Kế toán quản trị
DC3KV43 Kiểm toán báo cáo tài chính
DC3KV49 Thuế
DC3KX21 Định giá sản phẩm xây dựng
DC3KX71 Kinh tế xây dựng
DC3KX72 Kinh tế đầu tư
DC3ME21 Điện tử công suất
DC3ME22 Kỹ thuật vi điều khiển
DC3MX46 Đồ án Máy nâng vận chuyển
DC3MX49 Điều khiển hệ thống truyền động trên máy xây dựng
DC3MX50 Kết cấu thép máy xây dựng
DC3MX56 Đồ án Máy xây dựng chuyên dùng
DC3MX57 Lý thuyết máy kéo
DC3OT32 Trang bị điện và thiết bị điều khiển tự động trên ô tô
DC3OT38 Trang bị điện và các thiết bị điều khiển tự động trên ô tô 1
DC3OT39 Trang bị điện và các thiết bị điều khiển tự động trên ô tô 2
DC3OT41 Đồ án Kết cấu - Tính toán ô tô
DC3OT43 Kết cấu - Tính toán ô tô
DC3OT52 Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
DC3OT56 Chẩn đoán kỹ thuật ô tô
DC3OT58 Năng lượng thay thế trên ô tô
DC3OT71 Lập trình PLC
DC3QM64 Quản trị tài chính doanh nghiệp
DC3TN61 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
DC3VL22 Giao nhận vận tải và hải quan
DC3VL53 Đồ án Công nghệ vận tải 1
DC4DT22 Thực tập Lắp ráp điện tử
DC3KX79 Đồ án lập hồ sơ dự thầu XDCT
DC2DD54 Đồ án kết cấu BTCT
DC3VL38 Hệ thống thông tin logistics