BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH - THÁNG 11-2020


BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH - THÁNG 11-2020

20/11/2020

Sinh viên xem file đính kèm.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, SV đăng kí học và nộp bổ sung học phí (nếu có) tại văn phòng Một cửa từ 23/11/2020 đến 17h00 ngày 26/11/2020.

Thời gian học dự kiến bắt đầu từ ngày 07/12/2020 (lịch chính thức sẽ được thông báo tại trang tin của phòng Đào tạo, SV cần thường xuyên theo dõi và cập nhật)