DS các lớp Đợt 12 năm học 2020 - 2021 bị hủy (do ít SV đăng kí)


DS các lớp Đợt 12 năm học 2020 - 2021 bị hủy (do ít SV đăng kí)

24/12/2020

SV xem danh sách các lớp Đợt 12 năm học 2020 - 2021 bị hủy (do ít SV đăng kí) trong file đính kèm (chú ý xem kĩ mã học phần).

Những SV có tên trong các lớp bị hủy được phép xin chuyển sang các lớp đang mở khác. SV có nhu cầu làm đơn nộp tại VP Một cửa từ ngày 25/12/2020 đến 17h00 ngày 28/12/2020 (trong giờ hành chính). Nội dung đơn ghi rõ thông tin cá nhân, tên lớp bị hủy, tên lớp có nhu cầu chuyển sang, chú ý không được trùng lịch học.

Sau khi hết hạn nộp học phí (ngày 04/01/2021), phòng Đào tạo sẽ tiếp tục thông báo những lớp bị hủy do SV không nộp đủ học phí, đề nghị SV chú ý theo dõi.

File đính kèm