Hướng dẫn SV đăng kí học ghép (chỉ dành cho SV học mới) trong kì chính 1 năm học 2022 – 2023


Hướng dẫn SV đăng kí học ghép (chỉ dành cho SV học mới) trong kì chính 1 năm học 2022 – 2023

02/08/2022

SV ĐHCQ - CSĐT Hà Nội đăng kí học ghép (chỉ dành cho SV học mới) trong kì chính 1 năm học 2022 – 2023 theo link bên dưới.

Chú ý:

- Thời hạn đăng kí: hết ngày 17/8/2022;

- SV phải tự mình đăng kí, không được phép đăng kí hộ, đăng kí thay;

- Chỉ SV học mới được phép đăng kí, mỗi lần đăng kí 01 học phần, nếu SV học nhiều học phần sẽ đăng kí nhều lầnNhững SV có nhu cầu học lại, học cải thiện sẽ KHÔNG đăng kí học ghép vào kì chính mà sẽ học trong kì phụ dự kiến tổ chức vào tháng 9/2022;

- SV cân nhắc kĩ trước khi đăng kí, trường hợp cùng 1 SV đăng kí nhiều lần cùng 1 học phần, phòng Đào tạo sẽ lấy kết quả của lần đăng kí đầu tiên;

- SV xem thêm thông báo Thông báo v/v ĐĂNG KÍ HỌC và TKB - Học kì chính 1 - Năm học 2022 - 2023 để nắm được TKB và tiến độ học của các lớp;

- Kiểm tra kĩ thông tin cá nhân, số SV hiện có và tiến độ học của lớp đăng kí học ghép, đăng kí đúng mã học phần…;

- Trong thời gian chưa có kết quả đăng kí trên hệ thống, SV vẫn tạm thời học theo lớp đã đăng kí để đảm bảo tiến độ học cho đến khi có kết quả đăng kí cuối cùng;

- Ngày 29/8/2022, SV vào tài khoản cá nhân để xem kết quả đăng kí học ghép của mình, nếu có sai sót phải phản hồi lại trước 17h00 ngày 30/8/2022. Sau ngày 30/8/2022, phòng Đào tạo không giải quyết bất cứ thắc mắc nào liên quan đến việc đăng kí học ghép trong kì chính 2 năm học 2021 – 2022.

https://forms.gle/7fqQJuTWaRrdG1Ye7