Thông báo v/v Đăng kí học kì phụ - Đợt 12 - Năm học 2021 - 2022


Thông báo v/v Đăng kí học kì phụ - Đợt 12 - Năm học 2021 - 2022

08/11/2021

HỌC KÌ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022 (ĐỢT 12 - NĂM HỌC 2021 - 2022) bắt đầu từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 23/01/2022, THI KẾT THÚC HỌC PHẦN từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 13/02/2022.


     - Đối tượng tham gia: SV học lại (SV có điểm học phần F); học cải thiện (SV có điểm học phần: D, D+, C); học mới (học bù, học vượt). Những SV đã đủ điểm, chờ xét công nhận tốt nghiệp KHÔNG ĐƯỢC đăng kí học cải thiện.

     - SV tự đăng kí / hủy  bằng tài khoản cá nhân trên trang http://qldt.utt.edu.vn/ từ 0h00 ngày 03/12/2021 đến hết ngày 06/12/2021.

     - SV nộp tiền học về tài khoản của Nhà trường từ 13/12/2021 đến hết ngày 16/12/2021.

* CHÚ Ý:

            - Tất cả SV phải rà soát lại mật khẩu đăng nhập vào trang http://qldt.utt.edu.vn/, nếu cần thiết có thể đổi mật khẩu trên các thiết bị đáng tin cậy. Nhà trường không giải quyết các trường hợp SV phản ánh người khác dùng tài khoản cá nhân của bản thân SV để đăng kí học.

            - Những SV chưa có đầy đủ điểm (đặc biệt là các SV bỏ thi lại) liên hệ với phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT  để được giải quyết trước khi đăng kí học.

            - SV có thể đăng kí học cùng với các khóa khác (chọn trong mục "Thời khóa biểu khóa:" ở phần đăng kí học), lưu ý: cần chú ý việc trùng lịch học giữa các lớp học phần.
            - Sau khi hoàn thành việc đăng kí / hủy, SV Thoát (Đăng xuất) khỏi tài khoản rồi Đăng nhập lại để kiểm tra kết quả cuối cùng và phải chụp lại ảnh màn hình kết quả cuối cùng (thể hiện rõ thông tin cá nhân và kết quả đăng ký / hủy cuối cùng).

            - Những SV có nhu cầu hủy đăng kí học nhưng không hủy trong thời hạn cho phép (từ 0h00 ngày 03/12/2021 đến hết ngày 06/12/2021) vẫn phải nộp học phí cho các học phần đã được đăng kí cho dù SV có học hay không.

            - Những SV không nộp đủ học phí đúng hạn sẽ không được dự thi vòng 1. Nếu tiếp tục không nộp đủ học phí trước khi thi vòng 2 sẽ không được dự thi vòng 2 và không được công nhận kết quả học nhưng vẫn bị tính là nợ học phí.

            - Các lớp bị hủy, ghép sẽ được công bố chính thức trên trang https://utt.edu.vn/daotao hoặc gửi về các Văn phòng khoa trước ngày 09/12/2021.

            - SV có nhu cầu mở thêm lớp (ngoài các học phần đã mở) tập hợp danh sách tại các Văn phòng khoa và phải đề xuất luôn Lịch học (Lưu ý phải đảm bảo đủ thời lượng quy định của học phần). Các Văn phòng khoa tổng hợp danh sách (theo mẫu) gửi file mềm về phòng Đào tạo trước 11h00 ngày 07/12/2021.

            - Để thuận tiện hơn cho SV trong việc đăng kí học, phòng Đào tạo sẽ đăng toàn bộ lịch học kì phụ dưới dạng file exel lên trang https://utt.edu.vn/daotao hoặc gửi về các Văn phòng khoa trước 17h00 ngày 19/12/2021.