Danh sách phòng thi lại môn Toán 3, Lý thuyết XSTK khoá 71