Danh sách phòng thi lại Toán - K72


Danh sách phòng thi lại Toán - K72

16/05/2022

Theo yêu cầu của Bộ môn Toán, SV K72 thi lại các HP Toán 1, Toán 2, Toán cao cấp sẽ thi vào ngày 21/5/2022. 

Sinh viên xem danh sách phòng thi trong các Files đính kèm