Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp - Đại Học Chính Quy - ngày 19/08/2019


Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp - Đại Học Chính Quy - ngày 19/08/2019

19/08/2019

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm .

Chú ý : Đây là danh sách dự kiến chưa phải danh sách chính thức

Các thắc mắc phản hồi về điểm sinh viên liên hệ phòng 409H1 hoặc tại đây : https://www.facebook.com/DBCLUTT/

Các thắc mắc về thông tin quê quán , nơi sinh .v.v.... Sinh viên liên hệ phòng 206H3.

Thời gian nhận phản hồi tới hết sáng ngày 20/08/2019