Lịch thi lại các học phần ANQP (Năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022)


Lịch thi lại các học phần ANQP (Năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022)

15/02/2023

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT thông báo lịch thi lại bổ sung các học phần An Ninh Quốc Phòng thuộc các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022:

1. Thời gian thi: 8h00 - 11h30 ngày 25/2/2022

2. Địa điểm: Nhà C1, Cở sở đào tạo Hà Nội

3. Danh sách sinh viên thi lại như file đính kèm. 

Giáo viên phụ trách: thầy Thanh - 0974166385