Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2021-2022 - KHOA KINH TẾ VẬN TẢI


Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2021-2022 - KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

07/09/2022

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong File đính kèm.

  - Sinh viên chú ý tìm đúng môn thi theo mã học phần và lớp của mình.

  - Các trường hợp trùng lịch thi , thiếu môn thi sv phản hồi về văn phòng khoa . 

  - Các môn thi vấn đáp hoặc thực hành lịch thi có thể thay đổi theo sự sắp xếp của bộ môn , sv chú ý liên hệ giáo viên giảng dạy để tham dự thi.

   - Thời gian thi ca 5 : 18h15p