Lịch thi học kỳ phụ 12 năm học 2020-2021-1


Lịch thi học kỳ phụ 12 năm học 2020-2021-1

02/04/2021

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong File đính kèm.

Sinh viên chú ý tìm đúng môn thi theo mã học phần đã đăng ký học.

Các trường hợp trùng lịch thi sinh viên phản hồi về phòng KT&ĐBCLĐT ( tầng 3 nhà A3 )

Hạn cuối nộp học phí học kỳ phụ 12 tới hết ngày 15/04/2021 . Các trường hợp nợ học phí kỳ phụ sẽ bị cấm thi tất cả các môn trong kỳ thi.

File đính kèm