Thông báo hoàn thiện lệ phí thi lại năm học 2018 - 2019


Thông báo hoàn thiện lệ phí thi lại năm học 2018 - 2019

08/11/2019

Hiện nay vẫn còn nhiều lớp chưa hoàn thiện việc nộp lệ phí thi lại của năm học 2018 - 2019 ( gồm cả học kỳ 1 và học kỳ 2 )

Danh sách các lớp chưa hoàn thiện lệ phí trong files đính kèm.

Cán bộ lớp có tên trong danh sách lên phòng 409H1 để lấy danh sách thi lại của lớp. ( các lớp đang đi thực tập có thể nộp theo cá nhân ).

Hạn cuối nộp tiền thi lại tới hết ngày 30/11/2019.