Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo thi lại học kỳ 2 2019 2020


Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo thi lại học kỳ 2 2019 2020

07/12/2020

Hiện nay kết quả thi lại Học kỳ 2 - Năm học 2019 -2020 đã được hoàn thiện 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo: từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020.

Đơn xin phúc khảo nộp về phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT ( Tầng 3 nhà A3 ) (có thể nộp hộ)