DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 5 (DỰ KIẾN)


DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 5 (DỰ KIẾN)

23/05/2024

Sinh viên theo dõi điều kiện nhận tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2024 (Danh sách sẽ cập nhật bổ sung các điều kiện về chứng chỉ NN, GDTC,GDQP đến hết ngày 27/5/2024). 

Mọi thông tin phản hồi về điều kiện xét tốt nghiệp, đề nghị Sinh viên phản hồi về VP Khoa quản lý để theo dõi, tổng hợp gửi về Phòng KT&ĐBCLĐT.

Thời gian phản hồi chậm nhất đến 12h ngày 27/05/2024