THÔNG BÁO

Thông báo

Thông báo đề nghị tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản, ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu của Trường Đại học Công nghệ GTVT

20/12/2016

Thông báo đề nghị tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản, ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu của Trường Đại học Công nghệ GTVT

Xem chi tiết