NỘI QUY RA, VÀO CƠ QUAN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT


NỘI QUY RA, VÀO CƠ QUAN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

21/12/2016

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NỘI QUY

RA, VÀO CƠ QUAN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4027/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

 

Điều 1. Giờ mở, đóng cổng

1. Giờ mở cổng: 6h00                          

2. Giờ đóng cổng: 22h00

Điều 2. Đối tượng được vào cơ quan

1. Công chức, viên chức, người lao động, người học đang công tác, làm việc và học tập tại Trường.

2. Khách đến giao dịch, làm việc với các đơn vị, cá nhân của Trường.

Điều 3. Yêu cầu đối với người ra, vào cơ quan

1. Công chức, viên chức, người lao động, người học ra, vào cổng trường phải xuống xe máy, dắt bộ; phải đeo thẻ do Nhà trường cấp khi ra, vào cổng và trong thời gian làm việc, học tập tại Trường.

2. Khách đến giao dịch, làm việc với các đơn vị, cá nhân của Trường phải xuống xe, xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ khác), các giấy tờ liên hệ công tác có liên quan và tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ thường trực.

3. Khi ra, vào cơ quan, mọi người phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà trường; Có ý thức bảo vệ của công, không làm mất trật tự, vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường; Không hút thuốc lá trong khu vực Trường; Trang phục phải gọn gàng, lịch sự; Không được mặc quần áo cộc, quần áo ngủ khi ra, vào cơ quan.

4. Không được mang vũ khí, vật liệu nổ, các chất dễ cháy, ma túy và các chất độc hại khác vào Trường. Nếu do yêu cầu công tác, phải có giấy phép của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường.

5. Vật tư, hàng hóa, tài sản vận chuyển ra, vào khu vực Trường phải có giấy tờ hợp lệ và phải trình báo, đăng ký với nhân viên bảo vệ thường trực. Trong trường hợp cần thiết nhân viên bảo vệ được phép tiến hành kiểm tra.

6. Các đơn vị, cá nhân ra, vào Trường hoặc có nhu cầu làm việc ngoài giờ quy định của Nhà trường phải có trách nhiệm đăng ký với bảo vệ thường trực.

Điều 4. Đối với các phương tiện ra, vào cơ quan

1. Chủ các phương tiện khi ra, vào Trường phải chấp hành việc đi lại, dừng, đỗ, để xe theo đúng quy định của Nhà trường và hướng dẫn của nhân viên bảo vệ.

2. Công chức, viên chức, người lao động, người học của Trường sử dụng xe ô tô ra, vào cổng phải có phù hiệu do Nhà trường cấp, đặt phù hiệu ở vị trí dễ quan sát. Không để xe ô tô, xe máy qua đêm trong khu vực Trường. Nếu đi công tác cần để xe tại Trường phải thông báo cho Tổ Bảo vệ,   trường hợp không thông báo, nếu xảy ra mất mát, bảo vệ sẽ không chịu trách nhiệm.  

3. Các trường hợp đặc biệt như xe cứu hỏa, xe cấp cứu, xe đưa đón CB-GV-CNV, người học đi công tác, học tập, thực tập theo kế hoạch của Nhà trường được ra, vào ngoài giờ mở, đóng cổng.

4. Khách đến thăm người thân ở khu nội trú và ký túc xá phải gửi xe tại cổng và không ở lại quá 22h hàng ngày.

Điều 5. Đối với đơn vị bên ngoài thi công các công trình trong Trường: Phải đăng ký danh sách công nhân đến làm việc tại các công trình trong Trường; Nếu ở lại qua đêm trong khu vực Trường phải đăng ký với Tổ Bảo vệ theo quy định tạm trú, tạm vắng.

Điều 6. Trách nhiệm kiểm soát ra, vào cơ quan

Tổ Bảo vệ (Phòng Hành chính – Quản trị) tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào Trường;

Yêu cầu tất cả các cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành đúng các quy định nêu trên./.

 

 

        HIỆU TRƯỞNG

                (đã ký )

     PGS.TS. Đào Văn Đông

File đính kèm