Bộ GTVT giao tài sản nhà nước cho Trường Đại học Công nghệ GTVT


Bộ GTVT giao tài sản nhà nước cho Trường Đại học Công nghệ GTVT

21/12/2016

Bộ GTVT giao tài sản nhà nước cho Trường Đại học Công nghệ GTVT

Chiều 11/10/2016, tại Trường Đại học Công nghệ GTVT, Bộ GTVT tổ chức Lễ giao tài sản nhà nước cho Trường Đại học Công nghệ GTVT theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã tới dự và ký Biên bản giao tài sản.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Trường Đại học Công nghệ GTVT thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng các quy định

Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Trường Đại học Công nghệ GTVT thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo

                                                                       đúng các quy định

Ông Nguyễn Chí Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính đã công bố Quyết định số 3069/QĐ-BGTVT tại buổi lễ

Ông Nguyễn Chí Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính đã công bố Quyết định số 3069/QĐ-BGTVT tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính đã công bố Quyết định số 3069/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc giao tài sản nhà nước cho Trường Đại bọc Công nghệ GTVT.

Theo đó, Bộ GTVT quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp của Trường Đại học Công nghệ GTVT, với tài sản hiện có của Trường có nguyên giá là 1.593.030.741.336 dồng, tổng giá trị còn lại là 1.420.793.718.916 đồng.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ (giữa), Cục trưởng Cục Quản lý công sản Bộ Tài chính Trần Đức Thắng (phải) và Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ GTVT Đào Văn Đông ký Biên bản giao tài sản (trái)

Cụ thể, bao gồm tổng giá trị tài sản hiện có của Trường theo sổ sách kế toán đến ngày 30/4/2016 có nguyên giá là 1.593.030.741.336 đồng, với giá trị còn lại là 1.417.387.576.631 đồng; các tài sản đã hết hao mòn còn tiếp tục sử dụng được xác định lại giá trị tài sản là 3.406.142.285 đồng.

Theo Quyết định, tổng giá trị tài sản nhà nước giao cho Trường là 1.413.736.107.585 đồng; danh mục tài sản không cần dùng, tồn đọng chờ thanh lý với tổng nguyên giá tài sản là 34.563.628.447 đồng, giá trị còn lại là 4.809.075.693 đồng; danh mục tài sản chưa xác định giá trị để giao với tổng nguyên giá tài sản là 2.813.281.000 đồng, giá trị còn lại là 2.228.195.436 đồng.

Trường ĐH Công nghệ GTVT là đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên của Bộ GTVT được Bộ thực hiện giao tài sản

Nhà nước theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Trường Đại học Công nghệ GTVT thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng các quy định của Bộ Tài chính, Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước.

Đối với tài sản chờ thanh lý, Thứ trưởng yêu cầu Trường Đại học Công nghệ GTVT tiếp tục quản lý và thực hiện ngay việc thanh lý tài sản theo quy đinh; đối với tài sản chưa xác định giá trị để giao, Thứ trưởng yêu cầu Trường tiếp tục quản lý theo quy định, khi hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp cải tạo tài sản, thực hiện ngay việc quyết toán công trình, xác định giá trị tài sản báo cáo Bộ để tiếp tục xử lý.

Nguồn: mt.gov.vn