KIA Sơn La thông báo tuyển dụng nhân sự kỹ sư Ô tô từ Bộ môn Ô tô - Trường Đại học Công nghệ GTVT