Nhân sự


Thông tin nhân sự Phòng KHCN-HTQT

19/01/2016

* Tổ chức nhân sự:

* Khoa học Công nghệ Hợp tác quốc tế:

1. TS. Ngô Thị Thanh Hương, Trưởng phòng

2. TS. Phạm Thái Bình, Phó trưởng phòng

3. TS. Trần Văn Quân

4. TS. Vũ Trung Hiếu

5. TS. Hồ Sĩ Lành

6. Ths. Phí Lương Vân

5. Ths. Trần Thị Huyền

7. Ths- NCS Vương Tùng Lâm

* Tạp chí điện tử Khoa học công nghệ giao thông vận tải:

1. Ths. Vũ Duy Tùng

2. Ths Lê Thu Hằng

3. Ths. Đào Khánh Hưng

4. CN. Nguyễn Thị Hà