Tiến độ thực hiện Hội thảo quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam – Lần thứ 2, năm 2018


Tiến độ thực hiện Hội thảo quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam – Lần thứ 2, năm 2018

05/08/2018
1. Tiến độ thực hiện

- Trước ngày 10/9 /2018

Đăng ký tên và tóm tắt báo cáo khoa học;

- Trước ngày 15/9 /2018

Ban tổ chức gửi kết quả xét chọn (đồng ý/ không đồng ý) cho các tác giả;

- Trước 30/10 /2018

Nhận báo cáo đầy đủ;

- Từ 01/11 - 30/11 /2018

Các bài báo tiêu biểu Hội thảo sau khi phản biện sẽ được đăng trên Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 11/2018;

- Ngày 15/12 - 20/12 /2018

Tổ chức Hội thảo.

2. Nội dung của báo cáo khoa học

- Chủ đề 1: Các giải pháp thiết kế kết cấu mặt đường bê tông asphalt.

- Chủ đề 2: Các giải pháp công nghệ ứng dụng vật liệu tái chế mặt đường bê tông asphalt.

- Chủ đề 3: Các giải pháp công nghệ bảo trì mặt đường bê tông asphalt.

3. Thành phần mời tham gia viết bài/ báo cáo
 
- Trong nước: các nhà khoa học; cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học; các cán bộ, kỹ sư đang làm việc, công tác và hoạt động trong lĩnh vực GTVT.
 
- Ngoài nước:  Trung tâm Công nghệ Asphalt Quốc gia Hoa Kỳ – NCAT; Hiệp hội các Viện Đại học Công nghệ của Pháp – ADUIT; Viện Khoa học và Công nghệ giao thông Pháp – IFSTTAR; Tập đoàn Maxam Equipment – Hoa Kỳ; Tập đoàn Colas – Pháp; Công ty Kemaman Bitumen – Malaysia; Công ty NEXCO – Nhật Bản; Tập đoàn ExxonMobil Asia Pacific Private Limited,...
4. Thông tin Hội thảo
 
Thông tin về Hội thảo được đăng tải trên website Trường hoặc truy cập theo đường link sau:
 
Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng KHCN-HTQT, (TS Trần Trung Hiếu) Điện thoại 024.35527872 - 0983.615.582.