Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế “International Conference on Engineering Research and Applications 2018” (ICERA 2018)


Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế “International Conference on Engineering Research and Applications 2018” (ICERA 2018)

29/05/2018

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của các hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam nói chung và trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên nói riêng, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội thảo Quốc tế “International Conference on Engineering Research and Applications 2018” (ICERA 2018).

Thời gian: ngày 01, 02 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, số 666, đường 3/2, phường Tích Lương, Thái Nguyên.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời thầy/cô viết bài và tham dự hội thảo cũng như chia sẻ thông tin về hội thảo tới các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của đơn vị tham gia viết bài liên quan đến các chủ đề của Hội thảo. Các bài viết sau khi được hội đồng biên tập thẩm định và lựa chọn sẽ được đăng trên kỷ yếu của hội thảo. Kỷ yếu Hội thảo được xuất bản bởi Nhà xuất bản Springer. 

Các chủ đề của hội thảo:

Mechanical Engineering Track                                     

Materials and Mechanics of Materials Track

Mechatronics and Micro Mechatronics Track

Automotive Engineering Track

Electrical and Electronics Engineering Track

Information and Communication Technology Track

Thời hạn gửi bài: 15/6/2018.

Thông tin chi tiết về hội thảo, vui lòng xem file đính kèm hoặc truy cập website:http://icera2018.tnut.edu.vn/ ; Email: icera2018@tnut.edu.vn

hoặc liên hệ: Phòng KHCN&HTQT, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

SĐT: 02083.847.551/ Ms Ngọc: 0969.414.525