Giới thiệu Hợp tác quốc tế


Giới thiệu hợp tác quốc tế

21/02/2017

Khái quát về các hoạt động hợp tác quốc tế

Nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập, trong những năm qua trường đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các hoạt động hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu, đem lại những hiệu quả thiết thực nâng cao uy tín của Trường trong lòng bạn bè và các đối tác Quốc tế, trực tiếp tạo cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, giao lưu Quốc tế cho cán bộ và sinh viên của Trường.

Việc nghiên cứu hợp tác chuyển giao công nghệ đã được thực hiện với nhiều Trường đại học, viện nghiên cứu, các tập đoàn toàn cầu như Trung tâm nghiên cứu Asphalt Quốc Gia Hoa Kỳ (NCAT), Viện Khoa học Công nghệ GTVT Pháp (IFSTTAR), Viện nghiên cứu ứng dụng Quốc gia Pháp (INSA), Viện Vật liệu và Công chính Nhật Bản, Viện Khoa học Công nghệ Hàn Quốc (KICT), Viện Nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc, Trung tâm Không khí sạch Châu Á (CAI), Trường Đại học Valenciens, Trường Đại học Cergy Pontoise, Trường Đại học Kyoto, Đại học Hiroshima của Nhật Bản, Tổng Công ty đường Cao tốc miền trung Nhật Bản, Tập đoàn Ashahi Glass - Nhật Bản, Tập đoàn Elsamex, Công ty Zydex Industries  - Ấn Độ, Công ty Công nghệ mặt đường (QUASCO) Mỹ, .... Đặc biệt từ năm học 2015 - 2016, Nhà trường hợp tác với  Nhiều hội thảo Quốc tế đã được tổ chức tại Trường nhằm trao đổi học thuật và phổ biến các công nghệ tiên tiến hiện đại của quốc tế trong ngành GTVT. 
Với mục tiêu từ nay đến năm 2020 trở thành Trường đại học trọng điểm quốc gia, từng bước hội nhập vào hệ thống đại học khu vực và toàn cầu. Trường đã liên tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế, ký trên thỏa thuận với gần 40 Trường đại học Quốc tế, viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn từ các quốc gia như Pháp, Nga , Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, ...

Lĩnh vực hoạt động

Các hoạt động hợp tác quốc tế tập trung vào các lĩnh vực chính sau:

Xây dựng các dự án nâng cao năng lực đào tạo, cơ sở vật chất và NCKH.
Trao đổi cán bộ và sinh viên.
Tổ chức hội nghị hội thảo khoa học ở Việt Nam và nước ngoài.
Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo Quốc tế.
Tìm kiếm,vận động các Trường ĐH, Viện nghiên cứu Quốc tế trao tặng các học bổng học tập ở cấp Thạc sỹ và Tiến sỹ cho cán bộ và sinh viên của Trường.

Với việc ký kết Thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội các Viện đại học Công nghệ của Cộng hòa Pháp – ADUIT (bao gồm 112 Viện đại học Công nghệ) và 03 trường đại học tổng hợp lớn gồm Đại học Valenciennes, Đại học Cergy-Pontoise và Viện khoa học ứng dụng quốc gia Pháp (INSA de Rennes), năm học 2016-2017, Nhà trường cử 40 sinh viên sang học chuyển tiếp hệ đại học và sau đại học tại các trường đại học tại Pháp.

Trong năm 2016, Nhà trường đã hợp tác với Tập đoàn SS Group và các nghiệp đoàn Nhật Bản trong việc tuyển dụng kỹ sư sang Nhật Bản làm việc và bước đầu đưa 12 sinh viên tốt nghiệp sang Nhật làm việc. Kết quả này không chỉ tạo hướng đi mới về đầu ra cho sinh viên Nhà Trường mà còn khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của Trường đối với bạn bè quốc tế. 

Trường cũng đón nhận sinh viên Quốc tế thực tập tại Việt Nam. Các hoạt động này được thực hiện thông qua Phòng KHCN-HTQT của Nhà trường.

Liên hệ

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, P.205, Nhà H3 - Đại học Công nghệ GTVT
Điện thoại: (+84-4) 3.5527876
Email: hienntt@utt.edu.vn
Website: http://utt.edu.vn/khcn-htqt