Chuyển giao Công nghệ


Hoạt động chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHCN từ năm 2011 - 2016

16/01/2017

TT

Hợp đồng

Ngày ký

Tên đơn vị / dự án

Giá trị

A

CÁC HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ

 

 

5,893,843 USD

1

Biên bản thỏa thuận

20/5/2011

Văn bản hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế JICA Nhật Bản về Hợp tác kỹ thuật của Nhật Bản dự án Tăng cường năng lực cho Trường Đại học Công nghệ GTVT;

684,775,760 JPY

(5,806,631 USD)

2

SMS ID - 2016 - PRESTATION - 3569

30/6/2016

INSAVALOR, thuộc Học viện khoa học ứng dụng quốc gia Lyon (INSA Lyon – Pháp).

25,000 EURO

(26,092 USD)

3

CAI-UTT/2013

13/5/2013

Trung tâm sáng kiến Không khí sạch cho các thành phố Châu Á

34,000 USD

4

Persero-UTT/2016

10/12/2016

Công ty PT Hutama Karya (Persero) của Indonesia

12,098 USD

5

01/2016/HDTN

12/7/2016

Công ty Transit Service Resource và Công ty Bonwarren Trading Limited (Cộng hòa Liên Bang Nga)

19,285 USD

6

Biên bản thỏa thuận

25/4/2013

Văn bản hợp tác với trường Đại học Kyoto Nhật Bản về đề tài NCKH: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Do-nou trong xây dựng đường Giao thông nông thôn ở Việt Nam”; Biên bản nghiệm thu đề tài.

15,022 USD

7

Biên bản thỏa thuận

14/10/2014

Văn bản hợp tác với Công ty Zydex Industries - Ấn Độ về Dự án chuyển giao công nghệ nano nâng cao chất lượng‎ lớp móng, lớp mặt đường ô tô ở Việt Nam

-

8

Biên bản thỏa thuận

17/5/2016

Văn bản hợp tác với Công ty Gamron – Malaysia và Công ty 3M – Mỹ về Dự án nghiên cứu sản xuất sơn an toàn giao thông

-

9

Biên bản thỏa thuận

21/9/2015

Văn bản hợp tác với Công ty Quasco – Mỹ về Dự án chuyển giao công nghệ cào bóc mặt đường bê tông xi măng

-

B

CÁC HỢP ĐỒNG TRONG NƯỚC

 

 

6,380,560,000

1

01-2013-HĐTN

22/1/2013

 Cty CP đầu tư và XD 703

15,000,000

2

06-2013/HĐTN

3/6/2013

 Cty CP XD số 2 Thăng Long

 58,080,000

3

03-2013-HĐTN

7/6/2013

 Cty TNHH Hall brothers International

182,739,604

4

10-2013/HĐTN

30/6/2013

 Cty CP kỹ thuật bê tông nhựa DMD

58,080,000

5

12-2013/HĐTN

1/8/2013

 XN XD số 1 - Tổng Cty ĐT PT hạ tầng đô thị UDIC - Cty TNHH MTV

     29,040,000

6

18-2013+pl01

9/10/2013

 Cty XD 123

     86,410,000

7

02-2013/HĐKT

9/12/2013

 Tổng công ty đầu tư xây dựng Cầu đường - CTCP

   212,500,000

8

04-2013/HĐTN

14/5/2013

 Cty CP xây dựng Miền Tây

     29,040,000

9

70-2013/HĐTN

24/9/2013

 Cty CP đầu tư XD và KT - VINACONEX

     61,380,000

10

2-2013/HĐTN

9/12/2013

 Tổng cty đầu tư xây dựng cầu đường - CTCP

212,500,000

11

1-2014/HĐTN

6/1/2014

 Công ty CP Đầu tư Xây dựng 703

      23,500,000

12

07-2014/HĐTN

10/3/2014

 Công ty CP xây dựng TASCO

310,000,000

13

02-2014/HĐTN

4/7/2014

 Cty CP thí nghiệm và kiểm định XD chất lượng CT

420,000,000

14

81-2014/HĐTN

12/7/2014

Công ty CP cầu 14

1,817,000,000

15

193-2014/HĐTN

25/8/2014

 Tổng công ty đầu tư xây dựng Cầu đường - CTCP

124,849,000

16

82-2014/HĐTN

23/9/2014

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường bộ

96,547,000

17

06.04/2015.HĐTN

27/2/2015

 cty cổ phần cầu 14

108,540,000

18

01/2015/HĐTN

15/3/2015

 Cty cổ phần đầu tư xây dựng BMT

261,025,700

19

07A/2015/HĐTN

21/3/2015

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường bộ

68,926,000

21

02/2015/HĐTN

10/5/2015

 Cty CP xây dựng và công nghệ Hưng Long

84,000,000

22

07A/2015/HĐTN

9/6/2015

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường bộ

313,752,920

23

02.07/2015/HĐTN

2/7/2015

 Cty CP đầu tư xây dựng công trình Tuấn Đạt

125,600,000

24

03.07/2015/HĐTN

3/7/2015

 Cty CP cầu 1 Thăng Long

77,800,000

25

09.10/2015/HĐTN-LIG-UTT

09/10/2015

Công ty cổ phần LICOGI 13

95,000,000

26

8069/2015/HĐTN/TP-UTT

6/8/2015

Công ty cổ phần Tấn Phát

1,050,000,000

27

8068/2015/HĐTN/TP-UTT

6/8/2015

Công ty cổ phần Tấn Phát

250,000,000

28

09.11/2015/HĐTN/JSBC14-UTT

9/11/2015

Công ty cổ phần cầu 14

141,000,000

29

25.11/2015-HĐTN

25/11/2015

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 8

27,500,000

30

26.11/2015-HĐTN

26/11/2015

Công ty cổ phần xây dựng VNC

40,750,000