DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013


DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

03/01/2016

NCKH Sinh viên

TT

Mã số

Tên đề tài

SV thực hiện – Lớp

GV hướng dẫn

Xếp loại

1

DTSV1213.01

Nghiên cứu chế tạo mô hình động cơ 4 kỳ phun xăng trực tiếp GDI (Gasoline Direct Injection)

Phạm Văn Giang

62CĐNO1

ThS. Nguyễn Công Tuấn

Trung tâm CN Cơ khí

B

2

DTSV1213.05

Nghiên cứu động lực học của cơ cấu nâng của cầu trục bằng phần mềm Matlab Simulink

Trần Đức Cương

Nguyễn Huy Thắng

62CCMX01

KS. Phạm Như Nam

B

3

DTSV1213.06

Nghiên cứu động lực học của máy ủi bằng phần mềm Matlab Simulink

Đoàn Xuân Khẩn

Đặng Văn Hiếu

62CCMX01

ThS. Bùi Văn Trầm

Đặng Đức Thuận

B

4

DTSV1213.07

Nghiên cứu ảnh hưởng góc đánh lửa sớm và tỷ số nén tới động cơ xăng

Đoàn Trọng Huỳnh

Bùi Minh Tuấn

62CCOT03

ThS. Nguyễn Văn Tuân

B

5

DTSV1213.08

Khảo sát tình hình sử dụng hệ thống thay đổi pha phối khí thông minh dùng trên các xe du lịch hiện nay

Nguyễn Phú Hậu

Lê Anh Nghĩa

62CCOT05

 

62CDOT01

ThS. Nguyễn Văn Tuân

B

6

DTSV1213.09

Nghiên cứu ảnh hưởng thông số độ cứng tới động học và động lực cơ cấu phân phối khí xupap treo bằng phần mềm AVL Excite

Đỗ Văn Thuận

Nguyễn Dũng Thường

62CCOT03

ThS. Nguyễn Văn Tuân

A

7

DTSV1213.10

Nghiên cứu các giải pháp vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ trục và máy chính tàu thủy nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu

Hoàng Duy Hưởng

Dương Văn Linh

62CĐMTT

ThS. Trần Trọng Tuấn

B

8

DTSV1213.16

Tối ưu hoá thiết kế động lực học hệ truyền lực cơ khí của ô tô

Đinh Công Tuấn

Đỗ Xuân Tiến

62CCOT02

ThS. Đỗ Thành Phương

Khoa Cơ khí

B

9

DTSV1213.03

Thiết kế hệ vi xử lý mô phỏng hệ thống đèn giao thông tại ngã tư

Nguyễn Sĩ Khoát

Nguyễn Văn Hải

61CCDT02

ThS. Đỗ Văn Lâm

A

10

DTSV1213.12

Nghiên cứu xây dựng giải pháp đăng ký học tín chỉ qua mạng

Bùi Quang Huy

61CDT5

ThS. Nguyễn Tùng Duơng

ThS. Trần Hà Thanh

A

11

DTSV1213.13

Nghiên cứu, sử dụng Drupal xây dựng website cho trường ĐHCNGTVT

Nguyễn Thanh Nhã

Giang Khắc Hùng

62CCTH04

ThS. Lương Hoàng Anh

B

12

DTSV1213.14

Nghiên cứu, sử dụng Joomla xây dựng website khoa CNTT

Trần David Khánh Nam

Trần Văn Luyến

62CCTH03

ThS. Lê Thị Hường

B

13

DTSV1213.15

Nghiên cứu, ứng dụng JQuery trong xây dựng website thương mại điện tử

Lê Đình Chung

Nguyễn Văn Hoằng

62CCTH03

ThS. Trần Hà Thanh
ThS. Nguyễn Tùng Dương

B

14

DTSV1213.11

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên vào việc phát huy phong trào học tập của sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT hiện nay

Lường Văn Đạt

Đỗ Văn Huấn                                                                                                                 

62DCCD03

ThS. Vũ Thị Kiều Ly