BỘ MÔN TOÁN


BỘ MÔN TOÁN

11/11/2015

Địa chỉ: Phòng  409 Nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email : bmtoan@utt.edu.vn

Bộ môn Toán được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1967/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
*Tổ chức nhân sự:
- Trưởng bộ môn: Ths. Hoàng Thị Cẩm Thạch
- Phó Trưởng bộ môn: TS. Hà Thị Thanh Tâm
Tổng số CB-GV-CNV : 14 người (Trong đó: Tiến sĩ: 02; ThS-NCS: 12)
* Chức năng:
Bộ môn Toán, khoa Khoa học ứng dụng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Khoa học cơ bản và Trường.