Lịch làm việc tháng 12 năm 2016


Lịch làm việc tháng 12 năm 2016

07/12/2016

LỊCH CÔNG TÁC
(Tháng 12 năm 2016)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ 6

09/12/16

SÁNG

 

 

CHIỀU

13h30

Họp chi bộ Khoa tại Phòng 406 H1

Thành phần: Toàn bộ Đảng viên trong Khoa

Bí thư Chi bộ Khoa KHCB

Thứ 3

13/12/16

SÁNG

 

 

CHIỀU

16h00

Họp chi bộ Khoa, làm lễ kết nạp Đảng cho Đồng chí Lê Minh Đức

Thành phần: Toàn bộ Đảng viên trong Khoa

Bí thư Chi bộ Khoa KHCB

 

SÁNG

 

 

CHIỀU

 

 

 

SÁNG

 

 

CHIỀU

 

 

 

SÁNG

 

 

CHIỀU

 

 

 

SÁNG

 

 

CHIỀU

 

 

 

SÁNG

 

 

CHIỀU

 

 

 

SÁNG

 

 

CHIỀU