Bài giảng các môn Toán viết bằng tiếng Anh


Bài giảng các môn Toán viết bằng tiếng Anh

01/09/2017

Nhu cầu hội nhập nền kinh tế nước ta trong nền kinh tế thị trường của thế giới đặt ra những thách thức lớn về chất lượng giáo dục. Gần đây, các nước trong khối ASEAN đã thống nhất 8 lĩnh vực ngành nghề được tự do di chuyển, gồm nha khoa, điều dưỡng, kỹ thuật, xây dựng, kế toán, kiến trúc, khảo sát và du lịch. Việc đọc sách, tài liệu bằng tiếng nước ngoài nói riêng, việc học và thực hành ngoại ngữ nói chung, mà chủ yếu là tiếng Anh, đang là nhiệm vụ rất nặng cho sinh viên (SV) ở mọi trường đại học trong nước. 

Sau khi Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020" được phê duyệt, cho đến nay, có ít nhất 130 trường ĐH đã ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho SV, theo đó quy định SV đại học, cao đẳng không chuyên ngữ sau tốt nghiệp phải có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (tương đương với trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu).

Đặc thù của môn Toán là hệ thống từ vựng chuyên ngành không lớn, là thành tố kích thích hứng thú học tập; kết quả môn Toán có tác dụng lớn lao đến năng lực học tập sau này của SV. Dạy tiếng Anh chuyên ngành cho môn Toán ngay từ năm thứ nhất là điều có thể và sẽ rất hiệu quả. Điều này phù hợp với xu thế triển khai tiếp tục các Chương trình Tiên tiến (CTTT) phát động và tổ chức ở một số ngành, một số trường tiêu biểu.

Kể cả với các SV có chuẩn bị 1 học kỳ chuyên cho ngoại ngữ, khi được giao những giáo trình dày cộp và nghe giảng bằng tiếng nước ngoài, chắc chắn các em sẽ không chịu đựng nổi. Việc soạn thảo những bài giảng cô đọng, chuẩn xác, đảm bảo đầy đủ tính chính xác, tính khoa học, tính sư phạm là đòi hỏi bức thiết đảm bảo sự thành công của CTTT. 

Trên tinh thần đó, chúng tôi đã soạn thảo 2 Bài giảng:

  • Multivariable Culculus and Differential Equations (Math 3) - Lecture Note, phục vụ cho học phần Toán 3,
  • Probability and and Statistics - Lecture Note, phục vụ cho học phần Lý thuyết Xác suất Thống kê.

Trước mắt, các tài liệu này dành cho sinh viên các lớp Cầu Đường Anh. Các tài liệu trên bao gồm những kiến thức cô đọng nhất của môn học, mà vẫn đảm bảo được đúng Đề cương theo yêu cầu của các học phần. Ngoài chuẩn xác về nội dung, các ví dụ và bài tập được sưu tập sao cho minh họa tốt cho khái niệm và định hướng áp dụng vào những tình huống thực tế. Để không xa rời các đòi hỏi của kỳ thi kết thúc học phần, chúng tôi đưa thêm vào phần bài tập tối thiểu của Bộ môn vào cuối mỗi chương. Cuối mỗi chương cũng có phần từ vựng và chúng được ghép lại ở cuối tài liệu. Các kiến thức bổ sung hoặc tham khảo được in cỡ chữ nhỏ.

Phần Phụ lục chứa danh sách những bài giảng Video có uy tín bằng Tiếng Anh cũng như hướng dẫn khai thác những bài giảng đó hiệu quả.

Yêu cầu cao của học phần là tự học. Bảng phân công các nhóm làm tiểu luận cũng như bìa của tiểu luận được đưa vào Phụ lục.

PGS. TS. Tô Văn Ban